SVT Barnkanalen

Official Direct Download
Version: 3.1.8
Last Update: December 20th, 2018
Requirment: 4.0 +

Loading...

How install this APK:

1- Download the APK from above
2- Install it and run
3- Enjoy !

Features:

Med Barnkanalens Play-spelare kan du se SVTs barnprogram när och där det passar dig bäst. Spelaren är trygg och barnanpassad. Här kan barn själva välja program enkelt och säkert, här finns bara barnprogram.

Appen är framtagen i samarbete med barn och noga utvärderad för att vara rolig och enkel att använda för barn från tre års ålder.

Med Barnkanalen-appen kan du:

- Titta på Barnkanalens program i en barnanpassad videotjänst

- Hitta programmen i A-Ö-listan eller med hjälp av sökfunktionen

- Upptäcka nya program i ämneslistorna

- Stjärnmärka dina favoritprogram för att samla dem i favoritlistan

- Spela upp programmen via Airplay

- I inställningarna längst ner kan du välja om nästa avsnitt ska startas automatiskt eller inte.

- I videospelarens inställningar kan du välja lägre videokvalitet om du surfar med begränsad datapott.

För bästa videokvalitet rekommenderar vi anslutning via trådlöst nätverk (Wi-Fi).

Barnkanalen-appen innehåller inga köp inuti appen (inga in-app purchases).

Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligt för nedladdad mängd data när du surfar via mobilnätet. Kontakta din mobiloperatör om du vill veta mer om det.

With Kids Channel Play players can see SVT children’s program when and where it suits you best. The player is safe and suitable for children. Here, children can choose the program simple and safe, there are only children’s programs.

The app was developed in collaboration with children and carefully evaluated to be fun and easy to use for children from age three.

With the Children’s Channel app, you can:

- Watch Children’s channel program in a child appropriate video service

- Find programs in the AZ list or by using the search function

- Discovering new programs in the topic lists

- Starring your favorite programs to collect them in the favorites list

- Play programs via Airplay

- In the settings at the bottom, you can choose the next section to start automatically or not.

- In the video player settings, you can select a lower video quality if you surf with limited data pool.

For the best video quality, we recommend connection via wireless network (Wi-Fi).

Children’s Channel app contains no purchase inside the app (no in-app purchases).

Your mobile operator will be paid as usual for the amount of data downloaded while browsing through the mobile network. Contact your mobile operator if you want to know more about it.
With Kids Channel app, you can see the SVT children’s programs when and where it suits you best.
New => Den här releasen innehåller förbättringar av videouppspelningen

<3 Barnkanalenteamet

| 421 Online Now | Contact Us | Homs - Syria